Thứ Bảy, 5 tháng 5, 2012

Tiền duyên


Phải chăng mình có tiền duyên
Mới quen nhau đã như thuyền gặp sông
Đêm ngày tơ tưởng nhớ mong
Cứ thao thức chuyện khai sông vượt đèo

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét