Thứ Tư, 24 tháng 9, 2014

MỖI – MỘT
Ơn cha mẹ được làm người
Ơn Dân, ơn Nước có đời tự do
Sống là cho-nhận, nhận-cho
Hiệu cho và nhận thước đo tuổi vàng
Rừng xanh bởi dệt nắng hồng
Biển mênh mông bởi muôn sông tụ hòa
Mỗi người: Một điệu dân ca
Một dòng kênh đỏ phù sa biếc đồng
Một con đò ắp xuân lòng
Một giàn khoan biển bềnh bồng sóng đu
Một vườn hoa thuốc thơm thu
Một cây đèn biển xé mù trời đông.
Một đài viễn vọng thám không
Một viên đạn thẳng tấn công quân thù.