Thứ Năm, 26 tháng 4, 2012

Một vài nét về nhà thơ Cao Ngọc Châu

Cao Ngọc Châu

- Nguyên quán: Thị trấn Quất Lâm, Giao Thủy, Nam Định
- Hiện ở: Ngách 575/16/12 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội
- Nghề nghiệp: Tiến sĩ Toán kinh tế chuyên ngành Dự báo
- Phó chủ nhiệm CLB Thơ Nhà giáo Việt Nam
- Chủ nhiệm CLB Thơ Thông Reo, Hà Nội
- Hội viên CLB Văn học Tháp Bút, Hà Nội
* Các tác phẩm đã xuất bản:
In riêng
- Dự báo kinh tế. Nhà xuất bản GTVT năm 1989
- Bình minh cửa biển. NXB Văn hóa Dân tộc năm 2002
- Thơ Cao Ngọc Châu 2VCD - 2006
- Ngọn nến - Nxb Hội nhà văn - 2009
- Vần thơ dâng mẹ. Tập bài hát phổ thơ - 6/2010
- Giao Thủy quê ta - VCD 13 bài hát - Tháng 9/2010
- Nhịp cầu thơ 10/2010
In chung
- Thơ nhà giáo Tập IV. NXB Văn hóa Dân tộc
- Thông Reo 25 năm. NXB Văn hóa Dân tộc
- Những chặng đường đã qua. Nhà xuất bản GTVT
- Ngọc Khánh đất và người - NXB Lao động
- Ngọc Khánh và thơ
- Tầm xuân VI, VII, VIII, IX. NXB Văn học
- Vầng trăng Ba Đình. NXB Hà Nội
- Văn học Tháp Bút XI, XII, XIII, XIV, XV
- Thơ Vĩnh Phúc
- Cựu chiến binh Ba Đình
- Tấm lòng nhà giáo IX, X
- Tạp chí Giao thông Vận tải
- Tạp chí Con đường xanh